Udelukkelse fra konsum

​Man spiser da heste!

For mange danske hesteejere er tanken om, at deres hest kan ende på spisebordet endog meget fjern. Men heste er i lovgivningsmæssig forstand et dyr, der skal kunne spises! I 2010 endte hver 6. døde hest i Danmark sine dage på et slagteri. Med mindre man gør noget aktivt for at ændre hestens status som potentiel menneskeføde, betyder det, at hesten omfattet af reglerne for fødevareproducerende dyr. Så længe hesten er et fødevareproducerende dyr, er både den, du som ejer og vi som dyrlæger omfattet af en række strenge regler, som har til formål at sikre fødevaresikkerheden. Reglerne er blandt andet til for at sikre, mennesker ikke ved en fejl spiser kød med medicinrester i.

For at kunne behandle hesten som det kæle-/hobbydyr, den er for de fleste ejere, kræver det udelukkelse fra konsum. At hesten er udelukket fra konsum betyder, at den i lovgivningsmæssig forstand får status af kæledyr. Hesten er herefter ikke beregnet til at blive til menneskeføde og vil aldrig kunne slagtes. Ændringen er permanent og kan aldrig fortrydes, heller ikke af en kommende ejer efter salg. Hvis en hest først en gang er udelukket fra konsum, gælder dette resten af dens liv. Bemærk, at det kræver en aktiv handling. Det er ikke nok, at man aldrig kan forestille sig, at slagte sin hest. Det skal stå i hestens pas, at den er udelukket fra konsum.

Kontroller konsumstatus for din hest​

Hestens konsumstatus fremgår af passets Afsnit IX, ”Del II”. I pas udstedt af Landscenteret | Heste findes oplysningerne på side 42. I andre pas, kan det være andre sidetal. Siden skal indeholde teksten ”… not intended for slaughter for human consumption”. Er der en underskrift på denne side fra ejer og dyrlæge eller et stempel fra Videncenteret i Skejby, er hesten udelukket fra konsum. Er der ikke det, er hesten et produktionsdyr!

For at kunne handle korrekt, er det nødvendigt, at dyrlægen ser hestens pas og kontrollerer konsumstatus inden behandling iværksættes. Husk derfor altid at have dit pas klar ved et hvert dyrlægebesøg, uanset formål med besøget! I princippet kan hesten ikke behandles, før dyrlægen har set passet og ved, om hesten er et fødevareproducerende dyr eller et kæledyr.

Udelukkelse fra slagtning til konsum

Når hesten er udelukket fra konsum må den ikke slagtes og bruges som kød til mennesker. Udelukkelsen kræver, at hesten er chipmærket.

Mange heste er tidligere blevet udelukket fra konsum ved at dyrlægen udfyldte en formular, hvorpå der blandt andet stod hestens chipnummer. Blanketten blev underskrevet af ejeren og indsendt til fødevarestyrelsen. Ejeren af hesten fik udleveret en kopi af formularen (blå eller gul seddel) der skal opbevares og altid skal følge hesten ved salg. Hvis hesten tidligere har været udelukket fra konsum på ”den gamle måde” sendes sedlen med ind ved opdatering af passet, og oplysningen om konsumstatus noteres automatisk på de nye sider. Er det ikke tilfældet kan det let klares efter opdatering af passet.​

​Den tidligere praksis er nu erstattet af en anden procedure. Dyrlæge og ejer underskriver erklæring på de nye sider i hestens pas, der blev lovpligtige i 2009 (side 42). Hvis hesten i forvejen er chipmærket, skal der ikke ske yderligere. Er hesten blevet chipmærket i forbindelse med udelukkelse fra konsum, skal en erklæring om dette udfyldes og indsendes til pasudstedende myndighed, der så kan registrere hestens chipnummer.

Udelukkelse fra konsum giver ejeren en række praktiske fordele i hverdagen:

  • Du skal ikke indberette foderplan til fødevarestyrelsen hvert år (foderhygiejneforordningen)
  • Din hest kan behandles med alle typer medicin uden undtagelse (ingen hensyn til MRL-værdier)
  • Du behøver ikke på medicinhåndteringskursus for selv at måtte give din hest ormekur og efterbehandle den med medicin efter et dyrlægebesøg
  • Medicinsiderne i hestepasset skal ikke udfyldes ved dyrlægebesøg
  • Din hest kan aldrig blive slagtet.

Hvis du ikke har udelukket din hest fra konsum​

Hvis du ikke gør noget aktivt, altså vælger at lade hesten udelukke fra konsum, har din hest status som et fødevareproducerende dyr. Du skal dermed overholde alle de samme regler som landmænd der har køer, grise eller på anden måde laver fødevarer. Der er regler omkring foder og foderindkøb, medicinhåndtering og –opbevaring mv. Dyrlægen kan rådgive dig om en del af disse regler, men det er din egen pligt, at sætte dig ind i de gældende regler omkring dit dyrehold.

Nogle typer medicin må ikke anvendes til fødevareproducerende dyr. Hvis det er nødvendigt at behandle din hest med et af disse præparater, kan det derfor være et krav, at den bliver chipmærket og udelukket fra konsum. Hvis hesten skal chipmærkes i forbindelse med vagtbesøg, er chipmærkningen til vagthonorar (dobbelt takst). Vi råder derfor vores kunder til at have styr på chipmærkning og konsumstatus for alle deres heste.

Hvis din hest ikke er udelukket fra konsum, skal du have et lovpligtigt medicinhåndteringskursus for selv at måtte behandle med medicin, herunder også ormekur og smertestillende medicin eller antibiotika udleveret af dyrlægen til efterbehandling.

Vi udbyder jævnligt dette kursus. Se mere om medicinhåndteringskurset eller kontakt os og bed om vores folder om Medicinhåndteringskursus og spørg evt. efter dato for næste afholdelse.

Vores anbefaling​

Det er vores helt klare anbefaling, at alle heste udelukkes fra konsum. Det giver den letteste håndtering af syge heste for både ejer og dyrlæge, og det giver os som dyrlæger mulighed for, uden yderligere overvejelser, at give din hest den bedste behandling i hvert enkelt tilfælde.

kontakt os i dag

Kontakt din lokale hestedyrlæge

​Du er velkommen til at kontakte os helt og aldeles uforpligtende. Det kan du gøre enten via vores kontaktformular eller ved at ringe eller skrive til os.

Vi ser frem til at hjælpe dig.

Ring eller skriv til os

Ring på: 48 28 67 68

Skriv til: klinik@hestedyrlaegerne.dk  

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt.

Felter markeret med * skal udfyldes.